جلسه ۱۶ – بالینی – مبحث اختلال دو قطبی

موضوع این جلسه: اختلال دو قطبی

تعداد صفحات: 4 صفحه

مدت زمان تدریس: 50 دقیقه

موجود در انبار

۳۰,۰۰۰ تومان