جلسه ۱۸ – بالینی – اختلالات تیروئید

موضوع این جلسه: اختلالات تیروئید

تعداد صفحات: 4 صفحه

مدت زمان تدریس: 60 دقیقه

موجود در انبار

۳۰,۰۰۰ تومان