جلسه ۱۹ – بالینی – مبحث دیابت ملیتوس

موضوع این جلسه: دیابت ملیتوس

تعداد صفحات: 4 صفحه

مدت زمان تدریس: 75 دقیقه

موجود در انبار

۳۰,۰۰۰ تومان