جلسه یازدهم – فارماسیوتیکس – فارماکوکینتیک

موضوع این جلسه: فارماکوکینتیک

تعداد صفحات: 6 صفحه

مدت زمان تدریس: 30 دقیقه

موجود در انبار

۲۳,۰۰۰ تومان