جلسه پانزدهم – فارماسیوتیکس – ادامه فارماکوکینتیک

موضوع این جلسه: ادامه فارماکوکینتیک

تعداد صفحات: 7 صفحه

مدت زمان تدریس: 30 دقیقه

موجود در انبار

۳۰,۰۰۰ تومان