جلسه نوزدهم – عملیات داروسازی (خشک کردن و پیش فرمولاسیون)

موضوع این جلسه: عملیات داروسازی ( خشک کردن و پیش فرمولاسیون)

تعداد صفحات: 11 صفحه

مدن زمان تدریس: 30 دقیقه

موجود در انبار

۳۰,۰۰۰ تومان