جلسه بیستم – پودر ها، گرانول ها و قرص و قرص سازی

موضوع این جلسه: اشکال دارویی جامد ( پودر ها، گرانول ها و قرص و قرص سازی)

تعداد صفحات: 13 صفحه

مدت زمان تدریس: 50 دقیقه

موجود در انبار

۳۰,۰۰۰ تومان