جلسه بیست و دوم – روکش دهی و فرآورده های روکش دار

موضوع این جلسه: فرآورده های جامد ( روکش دهی و فرآورده های روکش دار)

تعداد صفحات: 14 صفحه

مدت زمان تدریس: 50 دقیقه

موجود در انبار

۳۰,۰۰۰ تومان