جلسه بیست و هفتم – دارورسانی (تزریقی، ریوی و بینی)

موضوع این جلسه: دارورسانی (تزریقی، ریوی و بینی)

تعداد صفحات: 14 صفحه

مدت زمان تدریس: 1 ساعت

سوالات مبحث دارورسانی تزریقی

موجود در انبار

۳۰,۰۰۰ تومان