جلسه بیست و هشتم – دارورسانی (چشمی، پوستی، رکتال و واژینال)

موضوع این جلسه: دارورسانی (چشمی، موضعی-پوستی، رکتال و واژینال)

تعداد صفحات: 18 صفحه

مدت زمان تدریس: 1 ساعت

موجود در انبار

۳۰,۰۰۰ تومان