جلسه هفتم – فارماکوگنوزی – روغن های فرار و رزین ها

موضوع این جلسه: روغن های فرار و رزین ها

تعداد صفحات: 15 صفحه

مدت زمان تدریس: 31 دقیقه

موجود در انبار

۳۰,۰۰۰ تومان