جلسه نهم – فارماکوگنوزی – ساپونین ها

موضوع این جلسه: ساپونین ها

تعداد صفحات: 9 صفحه

مدت زمان تدریس: 25 دقیقه

موجود در انبار

۳۰,۰۰۰ تومان