جلسه یازدهم – فارماکوگنوزی – ادامه ایزوپرنوئیدهای متفرقه

موضوع این جلسه: ادامه ایزوپرنوئیدهای متفرقه

تعداد صفحات: 15 صفحه

مدت زمان تدریس: 34 دقیقه

موجود در انبار

۳۰,۰۰۰ تومان