جلسه دوازدهم – فارماکوگنوزی – گلیکوزیدهای سیانوژنیک

موضوع این جلسه: گلیکوزیدهای سیانوژنیک

تعداد صفحات: 7 صفحه

مدت زمان تدریس: 24 دقیقه

موجود در انبار

۳۰,۰۰۰ تومان