جلسه هجدهم،نوزدهم -سمیت کبدی و دیابت، ویتامین و هورمون

موضوع این جلسه: گیاهان ضد سمیت کبدی و ضد دیابت، ویتامین ها و هورمون ها، رنگ ها و مواد مطبوع کننده و مواد متفرقه

تعداد صفحات: 31 صفحه

مدت زمان تدرس: 53 دقیقه

موجود در انبار

۴۶,۰۰۰ تومان