جلسه ۲۱ – بالینی – بیماری پارکینسون

موضوع این جلسه: بیماری پارکینسون

تعداد صفحات: 4 صفحه

مدت زمان تدریس: 50 دقیقه

موجود در انبار

۳۰,۰۰۰ تومان