جلسه ۲۲ – بالینی – مبحث پوکی استخوان

موضوع این جلسه: پوکی استخوان

تعداد صفحات: 4 صفحه

مدت زمان تدریس: 60 دقیقه

موجود در انبار

۳۰,۰۰۰ تومان