جلسه ۲۴ – بالینی – نقرس و هایپراوریسمی

موضوع این جلسه: نقرس و هایپراوریسمی

تعداد صفحات: 3 صفحه

مدت زمان تدریس: 35 دقیقه

موجود در انبار

۳۰,۰۰۰ تومان