جلسه ۲۶ – بالینی – عفونت مجاری ادراری

موضوع این جلسه: عفونت مجاری ادراری

مدت زمان تدریس: 30 دقیقه

تعداد صفحات: 3 صفحه

 

موجود در انبار

۳۰,۰۰۰ تومان