جلسه ۲۸ – بالینی – مبحث هپاتیت ویروسی

موضوع این جلسه: هپاتیت ویروسی

تعداد صفحات: 4 صفحه

مدت زمان تدریس: 50 دقیقه

موجود در انبار

۳۰,۰۰۰ تومان