جلسه ۷و۸ – سمپاتومیمتیک ها- مسدودکننده های گیرنده آدرنرژیک

موضوع این جلسه: سمپاتومیمتیک ها&مسدودکننده های گیرنده آدرنرژیک

تعداد صفحات 31 صفحه

مدت زمان تدریس: 65 دقیقه

موجود در انبار

۶۰,۰۰۰ تومان