جلسه ۱۰ – فارماکولوژی – داروهای ضدتشنج

موضوع این جلسه: داروهای ضدتشنج

تعداد صفحات: 22 صفحه

مدت زمان تدریس: 42 دقیقه

موجود در انبار

۳۰,۰۰۰ تومان