جلسه ۱۱ – فارماکولوژی -پارکینسون-عوامل ضد روان پریشی-لیتیوم

موضوع این جلسه: پارکینسون&عوامل ضد روان پریشی&لیتیوم

تعداد صفحات: 35 صفحه

مدت زمان تدریس: 75 دقیقه

موجود در انبار

۳۰,۰۰۰ تومان