جلسه ۱۳ – فارماکولوژی – الکل ها- شل کننده های عضله اسکلتی

موضوع این جلسه: الکل ها&شل کننده های عضله اسکلتی

تعداد صفحات: 25 صفحه

مدت زمان تدریس: 48 دقیقه

موجود در انبار

۳۰,۰۰۰ تومان