جلسه ۱۸و ۱۹-داروهای دارای عملکرد مهم بر روی عضله صاف

موضوع این جلسه: کل فصل مربوط به داروهای دارای عملکرد مهم بر روی عضله صاف

تعداد صفحات: 57 صفحه

مدت زمان تدریس: 120 دقیقه

موجود در انبار

۶۰,۰۰۰ تومان