جلسه ۲۰ – دیورتیک ها- داروهای مورد استفاده در فشار خون بالا

موضوع این جلسه: دیورتیک ها&داروهای مورد استفاده در فشار خون بالا

تعداد صفحات: 30 صفحه

مدت زمان تدریس:95 دقیقه

موجود در انبار

۳۰,۰۰۰ تومان