جلسه ۲۱و۲۲ -داروهای موثر در آنژین صدری- نارسایی قلبی – ضد آریتمی

موضوع این جلسه: آنژین صدری&نارسایی قلبی&ضد آریتمی

تعداد صفحات: 42 صفحه

مدت زمان تدریس: 100 دقیقه

موجود در انبار

۶۰,۰۰۰ تومان