جلسه ۲۵و۲۶ -سولفونامید-فلوروکینولون- ضد باکتریایی-داروهای ضد قارچ

موضوع این جلسه: سولفونامیدها، تری متوپریم&فلوروکینولون ها&داروهای ضد باکتریایی&داروهای ضد قارچ

تعداد صفحات: 43 صفحه 

مدت زمان تدریس: 100 دقیقه

موجود در انبار

۶۰,۰۰۰ تومان