جلسه ۲۷ -ضدویروس-پروفیلاکسی-ضدمیکروب-ضدعفونی کننده مجاری ادراری-ضد انگل 

موضوع این جلسه: شیمی درمانی ضدویروسی&پروفیلاکسی&عوامل ضدمیکروبی&ضدعفونی کننده مجاری ادراری&کاربرد بالینی ضد میکروب ها&داروهای ضد انگل 

تعداد صفحات: 43 صفحه

مدت زمان تدریس: 60 دقیقه

موجود در انبار

۳۰,۰۰۰ تومان