جلسه ۳۰- فارماکولوژی-هورمون های جنسی-هورمون های پانکراسی، ضد دیابت

موضوع این جلسه: هورمون های جنسی&هورمون های پانکراسی،عوامل ضد دیابت

تعداد صفحات: 32 صفحه

مدت زمان تدریس: 54 دقیقه

موجود در انبار

۳۰,۰۰۰ تومان