جلسه سیزدهم سم شناسی – فصل ۷۳ وینچستر – سمیت سرب

موضوع این جلسه: سمیت سرب

تعداد صفحات 26 صفحه

این محتوای آموزشی منطبق بر فصل 72 کتاب وینچستر تهیه شده است و به دلیل اهمیت آن فاقد فایل صوتی و به طورکامل منتشر شده است.

موجود در انبار

۱۷,۰۰۰ تومان