جلسه چهاردهم سم شناسی – فصل ۷۶ وینچستر – سمیت ارگانوفسفات ها و کاربامات ها

موضوع جلسه: سمیت ارگانوفسفات ها و کاربامات ها

تعداد صفحات: 22 صفحه

این محتوای آموزشی منطبق بر فصل 76 کتاب وینچستر تهیه شده و به دلیل اهمیت آن به صورت کامل و فاقد فایل صوتی منتشر شده است.

موجود در انبار

۱۷,۰۰۰ تومان