جلسه ۳۱ – بالینی – مبحث بیماری آنمی

موضوع این جلسه: مبحث آنمی

تعداد صفحات: 4 صفحه

مدت زمان تدریس: 50 دقیقه

موجود در انبار

۳۰,۰۰۰ تومان