جلسه ۳۲ بالینی – مبحث نارسایی مزمن کلیه

موضوع این جلسه: نارسایی مزمن کلیه

تعداد صفحات: 5 صفحه

مدت زمان تدریس: 70 دقیقه

موجود در انبار

۳۰,۰۰۰ تومان