جلسه ۱ -فارماکولوژی – اصول پایه ای فارماکولوژی

موضوع این جلسه: اصول پایه ای فارماکولوژی

تعداد صفحات: 15 صفحه

مدت زمان تدریس: 45 دقیقه

موجود در انبار

۳۰,۰۰۰ تومان