جلسه ۲ – بالینی – دیس لیپیدمی (اختلالات چربی)

موضوع این جلسه:  دیس لیپیدمی (اختلالات چربی)

تعداد صفحات جزوه: 7 صفحه

مدت زمان تدریس: 35 دقیقه

موجود در انبار

۳۰,۰۰۰ تومان