جلسه ۳ – بالینی – مبحث نارسایی قلبی

موضوع این جلسه: نارسایی قلبی

تعداد صفحات: 5 صفحه

مدت زمان تدریس: 60 دقیقه

موجود در انبار

۳۰,۰۰۰ تومان