جلسه ۴ – بالینی – سندروم های حاد کرونر

موضوع این جلسه: سندروم های حاد کرونر

تعداد صفحات: 5 صفحه

مدت زمان تدریس: 35 دقیقه

 

موجود در انبار

۳۰,۰۰۰ تومان

دسته بندی :