جلسه ۵ – بالینی – مبحث آنژین صدری

موضوع این جلسه: آنژین صدری

تعداد صفحات: 4 صفحه

مدت زمان تدریس: 45 دقیقه

موجود در انبار

۳۰,۰۰۰ تومان