جلسه ۶ – بالینی – اختلالات ترمبوآمبولی

موضوع این جلسه: اختلالات ترمبوآمبولی

تعداد صفحات: 6 صفحه

مدت زمان تدریس: 60 دقیقه

موجود در انبار

۳۰,۰۰۰ تومان