جلسه ۷ – بالینی – مبحث بیماری COPD

موضوع این جلسه: COPD

تعداد صفحات: 3 صفحه

مدت زمان تدریس: 30 دقیقه

موجود در انبار

۳۰,۰۰۰ تومان