جلسه ۳ – فارماکولوژی – اصول فارماکوکینتیک

موضوع این جلسه: اصول فارماکوکینتیک

تعداد صفحات: 13 صفحه

مدت زمان تدریس: 60 دقیقه

موجود در انبار

۳۰,۰۰۰ تومان