جلسه ۱۰ – بالینی – بیماری زخم پپتیک

موضوع این جلسه: بیماری زخم پپتیک

مدت زمان تدریس: 35 دقیقه

موجود در انبار

۳۰,۰۰۰ تومان