بسته استعداد تحصیلی

این بسته به صورت پرینت شده و کاغذی از طریق پست برای شما ارسال می شود. همچنین تمام مطالب این پکیج به طور کامل توسط اساتید گروه آموزشی دکتر جاویدی تدریس شده که در اختیار شما قرار می گیرد.

تعداد صفحات این پکیج: 145 صفحه

تعداد ساعات تدریس این پکیج: حدود 6 ساعت

این پکیج آپدیت 1400 می باشد و بر اساس آزمون دکتری تخصصی 99 به روزرسانی شده است.

موجود در انبار

۴۵۰,۰۰۰ تومان