بسته سم شناسی تخصص

این بسته به صورت پرینت شده و کاغذی از طریق پست برای شما ارسال می شود. همچنین تمام مطالب این پکیج به طور کامل توسط اساتید گروه آموزشی دکتر جاویدی تدریس شده که در اختیار شما قرار می گیرد.

تعداد صفحات این پکیج: 328 صفحه

تعداد ساعات تدریس این پکیج: حدود 5 ساعت

موجود در انبار

۶۵۰,۰۰۰ تومان