پکیج کل دروس تخصص آپدیت ۱۴۰۰

این پکیج شامل درسنامه های زیر می باشد:

فارماسیوتیکس

تعداد صفحات: 350 صفحه                                                                                     مدت زمان تدریس: 18 ساعت

فارماکولوژی

تعداد صفحات: 780 صفحه                                                                                     مدت زمان تدریس: 30 ساعت

شیمی دارویی

تعداد صفحات: 450 صفحه                                                                                     مدت زمان تدریس: 18 ساعت

بالینی

تعداد صفحات: 150 صفحه                                                                                     مدت زمان تدریس: 28 ساعت

فارماکوگنوزی

تعداد صفحات: 170 صفحه                                                                                     مدت زمان تدریس: 10 ساعت

استعداد تحصیلی 

تعداد صفحات: 140 صفحه                                                                                     مدت زمان تدریس: 6 ساعت

سم شناسی

تعداد صفحات: 320 صفحه                                                                                     مدت زمان تدریس: 5 ساعت (بعضی جلسات فایل صوتی ندارد)

 

موجود در انبار

۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان