جلسه هشتم – فارماسیوتیکس – ویژگی های حالت جامد

موضوع این جلسه: ویژگی های حالت جامد

تعداد صفحات: 8 صفحه

مدت زمان تدریس: 30 دقیقه

موجود در انبار

۳۰,۰۰۰ تومان