جلسه ۱۱ – بالینی – بیماری های التهابی روده ای

موضوع این جلسه: بیماری های التهابی روده ای

تعداد صفحات: 4 صفحه

مدت زمان تدریس: 1 ساعت

موجود در انبار

۳۰,۰۰۰ تومان