جلسه ۱۲ – بالینی – مبحث یبوست و اسهال

موضوع این جلسه: یبوست و اسهال

تعداد صفحات: 2 صفحه

مدت زمان تدریس: 1 ساعت

موجود در انبار

۳۰,۰۰۰ تومان